Avukat Maaşları

Avukat, hepimizin bildiği gibi mahkeme sürecindeki davaların, özel ve tüzel kişiler için takip ve yönetimini sağlayan kişidir. Avukatın asli görevleri arasında; Dava başlatmak, Dava takibini sağlamak, Bireylerin hak ve hürriyetlerini savunmak, Hukuksal zeminde çalışmalar yapmak gibi görevler bulunur. Tüm bu sürecin yönetimini sağlayan avukat, uzun ve zor bir eğitim hayatının ardından bu mesleğe başlamaktadır. Avukatlar…