milletvekili maaşları

Milletvekili Maaşları

Ülkenin yasama, yürütme ve yargı organlarından yasamayı temsil eden, kanun çıkartan, var olan kanunlarda düzenleme ve değişiklik yapan kişidir milletvekili. Ülkemizde söz konusu milletvekili maaşları olunca pek çok tartışma dile gelmiştir. Milletvekili, bir milletin, halkın temsilcisi olarak mecliste bulunan ve tüm ülkeyi, tek bir millet ve tek bir çatı altında gözeten kişidir. Milletvekilliği ülkemizin en…