silah yazılımları

silahlarda hangi yazılım kullanılır