Memur Maaşları

memur maaşları

Devlet himayesinde, kamu personeli olarak iş gören, aylık düzenli bir gelir ve zam oranlarıyla çalışan kişidir memur. Pek çok meslek dalının devlet güvencesi ve kamu dairelerinde çalışabilme hakkı mevcuttur. Memur maaşları söz konusu olunca pek çok alan ve meslek dalı aklımıza gelmektedir. Hemen her mesleğin, gerek avukatlık, gerek doktorluk, gerek mühendislik için memur kadrosu bulunmakta ve memur maaşları söz konusu olunca her birinin rakamları, seviye ve tecrübesine göre değişiklik göstermektedir. Günümüzde devlet dairelerinde çalışan memurlar olduğu gibi yine devlete bağlı kara yolları, şantiyeler, hastaneler ve pek çok alanda çalışan memurlar bulunmaktadır. Memur maaşları hakkında bilgi vermeden önce memurun görevlerine bakalım. Memurun görevleri arasında:

 • Devlet kurumlarından birisinde çalışmak
 • Kamu personeli olmak
 • Devletin öngördüğü yasa ve tüzüğe bağlı kalmak
 • Vatandaşların işlerini titizlikle yapmak
 • Rüşvet almamak, yolsuzluk yapmamak
 • Devletin ve vatandaşın taleplerini öncelikli tutmak

gibi görevler bulunur. Memur maaşları hususunda en belirleyici etken ise devlet kurumlarında gerek öğrenimi, gerek aldığı başarı ve eğitici sertifikaları gerekse tecrübe yılıdır. Bir memur için tecrübe, en önemli kriterlerden birisidir. Kamu kurumlarında çeşitli belge evrakların incelenmesi, devletin çalışma tüzüğünde öngördüğü işleri yapması, vatandaşın işlerine öncelik tanıması da memurun görevleri arasında yer alır. Bir memurun bildiği yabancı dil sayısı, mezun olduğu lisans seviyesi de memur maaşları konusunda belirleyici etken olabilmektedir. Memur ne kazanır diye sormadan önce bulunduğu şehirdeki memurlara, memur talebinin niceliğine, faaliyette olan memurların nitelik ve özgeçmişlerine bakmak gerekir. Memur maaşları hakkında bilgi vermeden önce memur olmanın şart ve niteliklerine bakalım.

Nasıl Memur Olunur?

Günümüzde memur olmak için pek çok sınav ve mülakat aşamaları vardır. Her mesleğin kendisine özgü alım ve şartları, kaideleri ve çalıştıracağı memurda öngördüğü bazı kriterler vardır. Ayrıca memur maaşları konusunda belirleyici etkenlerden bir tanesi de memurun hangi kadrodan ve hangi seviyeden memurluğa başladığıdır. Nitekim memurluk için ilkokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarına özgü kadrolar bulunmakta ve her kadro için memur maaşları farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde memur olmak için yapılması gereken öncelikli şeylerden birisi hangi kadrodan memur olunacağına karar verilip o kadroya uygun niteliklerin sağlanmasıdır. Örneğin KPSS A grubundan memurluğa girecek bir adayın İktisat, Siyaset, Kamu Yönetimi gibi İ.İ.BF ve S.B.F Hukuk fakültelerinden mezun olması gerekirken KPSS B grubuna heme her lisans mezunu aday girebilmektedir. Memur maaşları bu kriterlerin yanında bir de mezuniyet grubunu da ayırmaktadır. Örneğin ilkokul mezunu birisinin gireceği kadro ile lise mezunu, üniversite mezunu bir bireyin gireceği kadro ve yapacağı işler farklılık göstermektedir. Nitekim hemen her lisans derecesi ve kadro, yapılacak işe göre memur maaşları konusunda belirleyici etken olabilmektedir. Memur olmak için en önemli 2 kriter mevcutur:

 • KPSS Sınavı
 • Mülakat

Bir memur adayının öncelikle KPSS sınavından yeterli puanı alıp ardından gireceği kadro ve bölüm için sözlü mülakata katılması gerekebilir. Sözlü mülakatta da yeter puanı alan aday memur unvanıyla uygun görülen bir şehir ve devlet merkezine atanarak, kamu personeli olarak istihdam edilir. Memur maaşları her şehirde aynıdır. Bir memurun yaşadığı ve çalıştığı şehirde alacağı maaşı etkileyen faktör, statüsü ve derecesidir. Memur maaşları konusunda yaşanılan şehrin bir etkisi yoktur.

sektörel maaşlar

Memur Maaşları Ne Kadar? – 2020 Memur Maaşları

Memurlar her yıl bütçeye uygun bir şekilde belli zam oranları almaktadırlar. Bu zam oranları genellikle enflasyon oranları göz önünde bulundurularak hesaplanır. Nitekim hiçbir devlet, memur maaşları konusunda kendi bünyesinde çalışan kamu personellerini mağdur etmek istemez ve bu yüzden, ülkenin içinde bulunduğu gerek enflasyon seviyesi, gerek kur oranları gerekse faiz oranlarını göz önünde bulundurarak memurlarına belirli zamlar uygular. Memur maaşları üzerine yapılan zamlarda belirleyici faktörler her ne kadar enflasyon oranları olsa da, memurların seviyesi, memur alımı konusunda yapılacak istihdam oranları da önemli faktörlerdendir. Nitekim istihdam edilecek memur sayısı, statüsü, seviyesine göre de memur maaşları değişiklik göstermektedir. Biz yine de resmi gazetede duyrulan rakamlar uyarında aşağıdaki tabloda en düşük memur maaşları hakkında paylaşım yapalım. 2020 yılında memur maaşlarına %11’lik zam uygulandı. Bu tabloda statü ve derecesine göre, geçen yıl ve bu yıla kıyasla TEMMUZ 2020 ZAMLI memur maaşları hakkında bilgi alabilirsiniz.

UNVANI DERECESİ TEMMUZ 2019 TEMMUZ 2020
Müsteşar 1/4 11.061 12,277
Genel Müdür 1/4 9.709 10,776
Kaymakam 1/4 8.901 9,880
Şube Müdürü 1/4 5.098 5,658
Memur 9/1 3.136 3,480
Öğretmen 1/4 3.927 4,358
Polis Memuru 8/1 4.457 4,947
Baş Komiser 3/1 5.095 5,655
Mühendis 1/4 5.204 5,776
Hemşire 5/1 3.814 4,233
Uzman Doktor 1/4 6.064 6,731
Profesör 1/4 8.384 9,306
Araştırma Görevlisi 7/1 4.939 5,482
Teknisyen 11/1 3.265 3,624
Avukat 1/4 4.967 5,513
Vaiz 1/4 4.082 4,531

Memur maaşları konusunda maaş hesaplamasına bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile yardım ödeneği hesabında çalışmayan, eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

Memur Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Memurluğun bir devletin şerefli ve üzerine titrediği mesleklerden olduğunu söyleyebiliriz. Bir devletin, hiyerarşik olarak tüm kurum ve unvanlarında çalışan, devletin işlemesini ve kamu düzeninin kurulmasını sağlayan iş alanıdır aslında memurluk. Memur maaşları da hesaplanırken tüm bu özveri ve değerin göz önünde bulundurulup hesaplanması gerekir. Gerek sigorta ve sağlık ödemeleri, gerek yemek ve yol harcamaları göz önünde bulundurularak memur maaşları hesaplanır. Ülkemizde hem meclisin hem de bakanlıkların öngördüğü bütçe üzerinden memur maaşları hesaplanırken bazı kriterler göz önünde bulundurulur. Örneğin ülke ekonomisinin içerisinde bulunduğu enflasyon oranları, merkez bankasının açıkladığı faiz oranları, mal ve hizmetlere yönelik yapılan zamlar, artışlar, kurda çeşitlik değişken faktörler, memur maaşları hesaplanırken göz önünde bulundurulan etkenlerin başında gelir.

Tüm bunların yanı sıra memur alımı da dikkate alınır maaş hesaplaması konusunda. Nitekim memur maaşları hesaplaması yapılırken, istihdam edilecek memur alımı adeti, ülkenin ve kurumların ihtiyaç duyduğu memur niteliği ve niceliği göz önünde bulundurulur. Ayrıca memur alımı sırasında yapılan memur maaş hesaplaması kriterlerinden bir tanesi de emekli memur maaşları ve emekliye yapılacak zamlardır. Nitekim kamu kurumlarını ilgilendiren her zam ve artış, devlete maliyet olarak yansıtmaktadır. Fazla maliyet demek devletin vergileri arttırması demektir. Hiçbir sosyal devlet anlayışıyla yönetilen devlet, vergileri arttırmak ve halkın cebinden daha fazla para almayı tercih etmemektedir. Nitekim tarih bize göstermiştir ki, vergi artışları, dönemin hükumetlerine her daim negatif yansımış ve memur maaşları konusunda olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

sana en yakın hizmet ve ofisi bul

Memur Alımı Neye Göre Yapılır?

Günümüzde pek çok devlet her yıl bünyesinde çalıştıracağı ve uygun konumlarda istihdam edeceği memur alımı yapmaktadır. Pek çok kriter ve ülke içi durum, devletin ekonomik durumu, sosyokültürel yapı ve talep, memur alımı miktarını etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Günümüzde memur maaşları da bir bakıma hem devlet kurumlarında hem diğer kamu sektörlerinde memur alımı aşamasını etkileyen faktörlerden birisidir. Nitekim devletin kasasından çıkacak, devlete maliyet olarak dönecek memur maaşları, alımlara da etki etmektedir. Ülkemizde ise bu durum çeşitli aşama ve kriterler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Memur alımı sırasında genellikle önkoşul KPSS adı verilen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek ve memur alımı için yeter puanı alabilmektir. Başvurduğu meslek, ve istediği kadro için KPSS sınavından yeter puanı alan adaylar için sözlü mülakat aşaması uygulanır. Sözlü mülakat aşaması, memur alımı aşamalarında her zaman uygulanan bir kaide değildir. Ancak yeni yasa ve yeni tüzüklere göre artık neredeyse hemen her kademeden memur alımı yapılırken mülakat şartı konulmaktadır.

Mülakat genellikle KPSS sınavında başarılı olmuş adaylar için oluşturulan komite tarafından adaya, memur alımı sırasında memurluğa uygun olup olmadığı, devlet görevlerini başarıyla ifa edip edemeyeceği dikkate alınarak yapılır. Memurluk için uygun görülen adaya hem KPSS sınavından aldığı puan hem de mülakatta verilen puanın belli bir ortalaması alınarak genel atanma puanı oluşturulur. Memur alımı sırasında alınan nihai puanlar ile sıralama yapılarak adayların hangi şehir ve hangi kurumda görev alacağı belirlenir.

Memur Çalışma Şartları Nasıl?

Günümüzde özellikle ülkemiz için çalışma şartlarının en rahat olduğu mesleğin memurluk olduğu söylenir. Nitekim gerek memur maaşları konusunda hiçbir zaman mağduriyet yaşamayan ve her ay maaşlarını düzenli alan, çalışma saatleri belli olan ve haftasonu tatil olan ender mesleklerdendir memurluk. Pek çok kişi memur çalışma şartları konusunda memurluğun oldukça rahat mesleklerden olduğunu, özel günler ve bayramlarda tatil yaptığını, yıl içerisinde pek çok tatili olduğu, izin hakları olduğu, sigortasının yattığı ve maaş ödemeleri konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığını bu yüzden memur çalışma şartları hususunda en rahat mesleklerden birisi olduğunu düşünürler. Elbette bu durum her memuriyet için geçeli değildir Nitekim kamu dairelerinde, adliyelerde, çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan memurların çalışma şartları için bu söylenenler geçerli olsa da pek çok meslek ve kurum için geçerli değildir. Örneğin karayollarında çalışan bir trafik polisi memurunun, şantiyede çalışan memurların, belediye işçilerinin, zabıtaların ve daha pek çok kamuya bağlı memurun çalışma şartları hiç de kolay değildir. Yoğun ve baskın kış şartları, soğuk ve zorlu havalar yahut tam tersi kavurucu sıcaklarda çalışan ister memur olsun ister özel sektör çalışanı olsun şartları hiçbir şekilde kolay değildir.

Memur çalışma şartları konusunda bu kadar rahat ve talebinin yüksek olmasının sebebi daha çok bireyin hak ve imkanlarının devlet tarafından karşılanıyor olması. Yani özel sektörde çalışan bir birey, maaş ödemeleri konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorken asgari ücretin 2020 yılında 2324 TL olmasıyla memur maaşları ödeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaz ve gününde ödemesini alır. Aynı şekilde çalışma saatleri, çalışma zorunluluğu, ek mesailer, tatil günleri ve yıllık izinlere bakıldığı zaman da memurluğun bir nevi özel sektöre göre daha avantajlı ve rahat olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu sebepten ötürü memur alımları konusunda bu kadar talep yaşanmaktadır.

emekli memur maaşları

Emekli Memur Maaşları Ne Kadar? – 2020 Güncel Emekli Memur Maaşları

Ülkemizde pek çok kişi memur alımı yanı sıra memur emeklisi olmanın avantaj ve dezavantajlarını da merak etmektedir. Emekli memur olmanın pek çok yönden avantajlı olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim memur maaşları yazımızın başlarında da belirttiğiniz gibi, memurlar devletleri tarafından güvence altına alınmış, sosyal hak ve statüleri korunan, emekliliklerinde dahi imkan ve hakları gözetilen mesleklerden bir tanesidir. Emekli memur maaşları da tıpkı çalışan bir memurun maaşında olduğu gibi düzenli ve gününde yatar ve her yıl enflasyon, faiz vb. faktörler göz önünde bulundurularak artışa tabi olur. Elbette herkes için bu hak ve maaş miktarları tatmin edici değildir. Ülkemizde pek çok kişi emekliliğiyle beraber çalışma hayatına özel sektörde devam etmektedir. Nitekim çoğu kişiye göre emekli memur maaşları bireylerin geçim için yeterli değildir.

Son zamanlarda resmi gazetede yayınlanan kararlar doğrultusunda aktif olarak faaliyette olan memur maaşları için 350 TL civarında bir zam yapılırken emekli memur maaşları için %5’lik bir enflasyon artışı öngörülmektedir. Memuriyet hayatınında ardından emekli olan pek çok vatandaşımız, %5’lik bir enflasyon artışını 2020 yılı için yetersiz görmektedir. Nitekim 2020yılında öngörülen enflasyon değeri %25 civarıdır. Bu sebeple emekli memur maaşları için yapılan bu zammın emekli memurlarımızın alım gücünde düşüşe yol açacağı öngörülmektedir. Memur maaşları üzerinden yapılan bu hesaplamalar ekonomi bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili bakanlık ve meclis kararlarınca yapılmakta ve hükumet nezdinde karara bağlanmaktadır.

Memur Dereceleri Nedir?

Hepimiz gerek memur maaşları gerek memurluk hakkındaki açıklamaları okurken 12/1 , 4/1 gibi rakamlar görürüz ve çoğu zaman bunların ne demek olduğunu bilmeyiz. Memur dereceleri bir bireyin kamuya girerken sahip olduğu donanım, yaş, statü, ihtisas vb. etkenler göz önünde bulundurularak uygulanan bir sistemdir. Memur alımı yapılırken adaylar arasında pek çok eleme ve şart koşulur. Bu şartlar memur derecesi hesaplanırken de göz önünde bulundurulur ve adaylar genellikle birinci dereceden mesleğe başlarlar. Örneğin 9/1 derecesinden mesleğe başlayan bir memur derecesi, ikinci yılında 9/2 olur ve üçüncü yılını tamamladığı zaman 8/1 derece ve kademeden devam eder. Memur derecesi her kamu mesleği için farklılık göstermektedir. Buradaki ayrıntı 9/1’deki 9 un derece ve 1’in kademe olduğudur. Nitekim memur alımı yapılırken memur adayının hangi kademe ve hangi dereceden başlayacağı, onun ihtisası, yaşı, meslekteki tecrübesi, yabancı dili, aile eş ve çocuk durumu vb. pek çok faktör göz önünde bulundurularak hesaplanır. 9.derece ve 1.kademeden başlayan bir memur derecesi, her 3 yılda aldığı 3 kademeyle yeni bir derece alarak yükselir.

Memur derecesi yükselen kamu çalışanı için memur maaşı artışı da sağlanır. Bu artış her yıl yapılan enflasyon hesabı ve faiz oranları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Memur maaşları kısmında belirttiğimiz faktörler eklenerek memur derecesi ve memur kademesine göre zam yapılır. Derece ve kademelerini tamamlayan memurlar dilerse yaş tamamlamasıyla emekliliğe ayrılabilirken yine her yıl yapılan zam oranından faydalanmaya ve zam almaya devam eder.

2019 memur maaşları

KPSS Sınavı Nedir?

Pek çok site ve yazıda memur alımı sırasında karşımıza çıkan en önemli aşamalardan birisi ve ilki olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın tam olarak ne olduğunu pek çok kişi bilmemektedir. Nitekim memur maaşları yazımızda bahsettiğimiz pek çok kamu kuruluşuna alım yapılırken öncelikli şartın KPSS sınavı olduğunu söyledik. Memur alımı sırasında uygulanan en önemli ve ilk şart KPSS sınavıdır. KPSS Sınavı A grubu ve B grubu olmak üzere iki farklı gruptan oluşur. KPSS A grubu genellikle iktisat, siyaset, hukuk fakültesi gibi fakültelerden mezun adayların girdiği ve müfettişlik, uzmanlık, idari hakimlik gibi kadrolara atamaların yapıldığı sınav türüdür. KPSS B Grubu ise hemen her lisans mezununun girebileceği ve mesleklerine uygun pek çok kadroya atanabileceği alan türüdür. KPSS sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve memur alımı şartlarının ilkidir. Adayların bu sınavda uygun görülen baraj puanını ve yeterlilik puanını alması ve ikinci aşamaya yani mülakat aşamasına katılmaya hak kazanmaları gerekir. Aksi takdirde adaylar alacakları düşük puan ve yapılan sıralamada geride kalarak hiçbir şehir ve kadroya atanamayacaklardır. İşte bu yüzden memur alımı sırasında adayların KPSS sınavlarına iyi hazırlanmaları ve atanmak istedikleri şehir ve kadro için uygun sınava girmeleri gerekmektedir.

KPSS Sınavına Kimler Katılabilir?

Ülkemizde yapılan KPSS sınavına hemen her yaş ve eğitim öğrenim mezunu adaylar katılabilmektedir. Elbette memur maaşları yazımızda belirttiğimiz KPSS Sınavının kendisine uygun öğrenim mezunlarını alacağı ve uygun mesleğe atayacağı çeşitli sınav tipleri bulunur. Memur alımı sırasında adaylar her sınavdan ziyade kendilerine uygun KPSS sınav türüne girerek alacakları puan doğrultusunda yerleştirmeleri yapılmaktadır. Bugün KPSS’nin memur alımı sırasında yapmış olduğu sınav türleri şu şekildedir:

 • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
 • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
 • KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)
 • KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)
 • KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
 • KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
 • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)

Gördüğünüz üzere memur alımı sırasında ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavında çeşitli alan ve tercih hakları bulunmaktadır. Bu alanlar üzerinde kendisine en uygun alanı ve mesleği öngören adaylar, tercihlerini yapar ve sınava girerek memur alımı aşamasına katılmış olurlar. Sınavda başarılı olan adaylar aldıkları puan doğrultusunda ikinci aşamaya (sözlü mülakat aşaması) çağrılır ve değerlendirmeye alınırlar. Elbette bu da memur maaşları konusunda belirleyici faktörlerden birisi olmaktadır. Nitekim adayın tercih edeceği KPSS ve yerleşeceği kadro türüne göre memur maaşları değişkenlik gösterebilmektedir. Her aday kendisine ve öğrenimine uygun sınav alanını tercih etmektedir.

KPSS Kaç Yılda Bir Yapılır?

KPSS sınavı hakkında en çok merak edilen konulardan bir tanesi KPSS sınavının kaç yılda bir yapıldığıdır. Memur alımı sırasında uygulanan KPSS sınavının türü ve yapısına göre kaç yılda bir olacağı değişkenlik göstermektedir. Memur maaşları yazımızda belirttiğimiz gibi KPSS sınavının birden fazla türü ve zamanı vardır. Ancak genellikle sınavlar peş peşe yapılmazlar. KPSS sınavının ortaöğretim için olan kısmı 2 yılda bir yapılmaktadır. Memur alımı sırasında ortaöğretimden girecek adaylar 2 yılda bir bu sınava girerek şanslarını denerler. KPSS Önlisans adaylarını içeren sınav ise tıpkı KPSS ortaöğretim adayları gibi 2 yılda bir yapılan sınava girer ve memur alımı aşamalarına tabi tutulurlar.

Bunların yanı sıra KPSS A grubu ve KPSS B grubu için de farklı sınav zamanları uygulanmaktadır. Memur maaşları yazımızda belirttiğimiz KPSS A Grubundan alım yapan lisans düzeyi sınav, her yıl yapılmakta ve her yıl uygun sayıda memur alımı gerçekleştirmektedir. KPSS B grubu yani diğer lisans düzeyi adayları için yapılan sınav ise tıpkı KPSS ortaöğretim ve önlisans mezunlarında olduğu gibi 2 senede bir yapar memur alımı aşamalarını. Tüm bu sınav takvimleri genellikle birbirinden farklı tarihlerde yapılır ve sınava giren aday adedince sınav sonuçları belli bir zamana yayılarak açıklanır. Memur maaşları hususunda özellikle önemli olan KPSS sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) takvimince duyurulmaktadır.

2019 sözleşmeli personel alımı

Sözleşmeli Personel Nedir?

Son zamanlarda adını sıkça  duyduğumuz sözleşmeli personel, aslında normal kamu personelinden farklı olarak kadro sahibi olmayan ve çalışma sözleşmesi belli bir süreye sahip olan personeldir. Sözleşmeli personel, devlet kadrolarında kalıcı olarak çalışmayan ve genellikle geçici iş ve durumlar için memur alımı ilanlarında açılan personel alımıdır. Sözleşmeli personel olacak adayların sözleşme şartlarında yer alan ihtisas ve diğer alan yeterliliklerini sağlamış olmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar ya sözleşmeli personel olamaz ya da memur alımı sırasında yanlış beyan vermekten dolayı sözleşmeleri fesh edilebilir. Hatta bazı durumlarda sözleşmeleri fesh edilen kamu personelleri, memur maaşları haklarından da yararlanamamakta ve tekrar ödeme gibi cezalara maruz kalabilmektedir.

Sözleşmeli personel, kadrolu bir kamu personelinden farklı olarak çalışacağı süre ve kurum daha belirgindir. Çalışma süresini tamamladığı zaman görevi sonlanır ve sözleşmede yer alan maddelere göre katkı payını alarak emekli olur. Memur maaşları yazımızda belirttiğimiz gibi sözleşmeli personeller genellikle emekli memur sayılmazlar. Görev süreleri tamamlandıkları zaman sözleşmeleri düşer ve hayatlarına kaldıkları yerden özel sektör çalışanı olarak devam ederler.

Sözleşmeli Personel Maaşları

Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş sözleşmeli personel çalıştırmaktadır. Sözleşmeleri gereği kadro sahibi olmayan ve pek çok yerde emeklilik hakkından bir nebze faydalanamayan sözleşmeli personel maaşları, biraz evvel yazımızda bahsettiğimiz memur maaşları tablosundan pek de farklı değildir. Genellikle aynı miktarda ve oranda kazanır, aynı zam ve artış oranlarına tabir olur sözleşmeli personel. Ülkemizde yapılan yasa ve tüzük değişiklikleri uyarınca memur alımı sırasında sözleşmeli personel alınabileceği gibi ihtiyaç duyulan herhangi bir ara zamanda da sözleşmeli personel alımı yapılabilir. Ayrıca bazı kurumlar sözleşmeli personel maaşı konusunda sözleşme uyarınca daha farklı miktarlarda anlaşma sağlayabilir. Elbette tüm bu değişiklik ve anlaşmalar, yasa ve tüzüğe aykırı olmalı, memur maaşları konusunda uçuk bir karara bağlanmamalı ve kişiyi hak ve statüsünden yoksun bırakmamalıdır.

Sözleşmeli Personel İle Kadrolu Memur Arasındaki Fark Nedir?

Ülkemizde sıkça sorulan ve merak konusu olan bir diğer soru ise sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasındaki fark nedir? sorusudur. Bu sorunun yanıtını memur maaşları yazımızda yukarıdaki paragrafta bir nevi açıkladık aslında. Sözleşmeli personel, belli bir sözleşme süre boyunca çalışan, kadro sahibi olmayan, sözleşmesi bittiği zaman görevi sonlanan personeldir. Kadrolu personel ise daha ağır bir kalıcılığa sahip, emekliliği dolana kadar kendi isteği ve kural ihlali olmadıkça meslekten atılmayan, emeklilik yaşı dolana kadar çalışma hakkı olan personeldir. İnsanların genellikle sözleşmeli personel yerine kadrolu personel olmayı istemesindeki temel amaç memur maaşları ve memur hakları konusunda daha kalıcı ve yasa koruması altında olmalarıdır. Örneğin sözleşmeli personel uzun bir süre çalıştığı yerde bir anlaşmazlık yahut tatsızlık yaşarsa kurum müdürü sözleşmesini rahatlıkla fesh edebilir ve işine son verebilir. Ancak kadrolu personel için bu yapılamaz ve mahkeme kararı olması gerekir. İşte bu yüzden insanlar genellikle sözleşmeli personel yerine kadrolu personel olmayı tercih etmektedir.

Sözleşmeli Personelden Kadroya Geçiş

Elbette pek çok meslek dalında olduğu gibi memurlukta da bir kurumdan ve statüden diğerine geçiş hakkı bulunur. Sözleşmeli personelden kadroya geçiş yapmak isteyen bir memurun, taşıması gereken bazı şart ve kaideler vardır. Memur maaşları yazımızda bahsettiğimiz gibi memur olma şartlarını ve yükümlülüklerini taşıyan adaylar, memur alımı sırasında sözleşmeli personel olduktan sonra, belirli şartları taşıyarak kadroya geçiş yapabilirler. Öncelikle sözleşmeli bir personelin kadrolu bir personel olabilmesi için yurt dışında yaşamaması ve kısmi zamanlı çalışmıyor olması gerekir. Yani sadece tam zamanlı çalışan ve Türkiye’deki kamu dairelerinde çalışan bir sözleşmeli personel kadroya geçebilir. Bunların yanı sıra herhangi bir ceza yahut ihtar almış olması, memur maaşları yazımızda belirtiğimiz memur olma şartlarından herhangi birisini taşımaması durumunda sözleşmeli personel kadroya geçiş yapamaz. Sözleşmeli personelden kadroya geçiş yapacak adayların, duyurusu yapılan tarihler arasında istenilen evraklarla birlikte kurumuna başvuruda bulunup, kadro için gerekli şart ve varsa istenilen sınavlarda başarı şartını sağlaması gerekir. Tüm şart ve koşulları başarıyla tamamlayan adaylar, gerekli onayların alınmasının ardından kadrolu personel olur ve memur maaşları hususundaki tüm memur özlük haklarından rahatlıkla yararlanabilirler. Memur olmak isteyen ve bu yola gönül vermiş tüm adaylara başarılar dileriz.