Hemşire Maaşları

hemşire maaşları

Hastane, okul, devlet ve kamu daireleri, tıbbi desteğe ihtiyaç duyulan her yerde, genellikle doktor yardımcısı olarak çalışan kişidir hemşire. Günümüzde hemşire maaşları söz konusu olduğu zaman ülkemiz rakamsal olarak pek çok ülkenin üzerindedir diyebiliriz. Elbette çalışma şartları bakımından da hemşirelik ülkemizde oldukça zorlu mesleklerden bir tanesidir. Hemşireler genellikle doktorların, operatör ve uzman doktorların yardımcıları olarak, hastane içi düzeni, ameliyathane hazırlığı, hasta bakımı ve takibi gibi işlerle ilgilenen sağlık personelleridir. Hemşirenin görevleri arasında:

  • Hasta bakım ve takibi,
  • Tıbbi müdahale,
  • Adli tıp ve otopsi,
  • Ameliyat ve operasyonlarda hazır bulunma,
  • Hekimin ihtiyaç duyduğu müdahale ve araç gereç desteği,
  • Hastane içi düzen ve asayişin sağlanması
  • Acil müdahale

gibi görevler bulunur. Hemşirelik gelirleri konusunda ortalamanın üzerinde sayılacak mesleklerden olsa da çalışma şartları olarak oldukça ağırdır. Her ne kadar Tıp doktorluğuyla eş değer olmasa da, bir hemşire hastanenin bel kemiğidir. Doktorların en çok ihtiyaç duyduğu sağ kollarıdır. Hemşiresiz bir hastanede düzen, asayiş, takip ve bakım sağlanamaz. Ameliyat ve diğer operasyonlarda en önemli rolü üstlenirler. Bu yüzden hemşire kazançları her ne kadar yüksek de olsa, aldıkları paranın hakkını fazlasıyla veren kutsal mesleklerden bir tanesidir. Hemşire ne kadar kazanır diye sormadan önce, bulunduğu şehirdeki hastane ve sağlık kuruluşlarına, hemşire talebinin niceliğine, faaliyette olan hemşirelerin nitelik ve özgeçmişlerine bakmak gerekir. Hemşire maaşları hakkında bilgi vermeden önce hemşire olmanın şart ve niteliklerine bakalım.

Nasıl Hemşire Olunur?

Günümüzde hemşire olmak için ülkemizde yer alan herhangi bir devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesinin 2 yıllık ön lisans veya 4 yıllık lisans “Hemşirelik” bölümünü başarıyla tamamlamak ve mesleki yeterliliğe sahip olmak gerekir. Öğrenim dönemi boyunca adli tıp, anestezi, ameliyat/operasyon, hasta bakım ve acil yardım gibi pek çok konuda eğitim alan hemşireler, en az bir doktor kadar donanımlı ve bilgili olarak mesleğe atanırlar. Bunun haricinde 2 yıllık acil tıp teknisyenliği gibi bölümler bitiren adaylar da çeşitli formasyon sertifikalarını alıp veya dikey geçiş sınavı (DGS) gibi sınavlarla hemşirelik lisans bölümüne tamamlayarak hemşire olabilirler. Hemşire maaşları konusunda belirleyici en önemli faktör ise bir hemşirenin mezun olduğu bölüm, edindiği tecrübe ve bilgi birikimidir. Tüm bu şartları yeterlilik ve başarıyla tamamlayan adaylar, hemşire unvanını alarak dilerse devlet ve kamu kurumlarında, dilerse hastanelerde çalışabilir ve hemşire gelirleri konusunda tüm imkanlardan rahatlıkla yararlanabilirler. Ayrıca hemşirelik için ön lisans okuyan adayların lisans tamamlama hakları, yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyerde ilerleme hakları da bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora yapmış bir hemşire için de maaş konusunda belirleyici faktörlerden olacaktır.

sektörel maaşlar

Hemşire Ne Kazanır?

Dünya’nın pek çok yerinde sağlık personellerinin maaşları, ülke standartlarının yukarısında olmaktadır. Nitekim sağlık sektörü, gerek doktorluk, gerek hemşirelik için olsun, oldukça zorlayıcı, özveri, dikkat ve sabır isteyen mesleklerden bir tanesidir. Bu sebeple hemşire maaşları da ülkemizde piyasa şartlarının üzerindedir. Elbette çalışma şartları olarak doktorlardan ve diğer pek çok meslek erbabından daha ağır şartlarda çalıştıklarını söyleyebiliriz. Aldıkları paranın hakkını fazlasıyla veren hemşirelik mesleği bir nebze geliri için yapılmayacak mesleklerden bir tanesidir.

Özel Sektörde Hemşire Maaşları Ne Kadar? – 2020 Hemşire Maaşları

Aşağıdaki tabloda, ortalama bir hemşirenin Türkiye standartlarında tecrübe yılına oranla ne kadar maaş aldığını görebilirsiniz. Bu rakamlar bireyin kendisini geliştirmişliği, yabancı dili, çeşitli eğitim ve sertifika becerilerine, hatta bazı hastaneler için mezun oldukları üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni Başlayan Hemşire Maaşı 2700 TL – 3100 TL Arası +Prim
1-5 Yıl Arası Tecrübeli Hemşire Maaşı 3100 TL – 4000 TL Arası +Prim
5+ Yıl Tecrübeli Uzman Hemşire Maaşı 4000+ TL +Prim

Devlette Çalışan Hemşire Maaşları Ne Kadar? – 2020 Kamu Hemşire Maaşları

Devlet dairesinde ise durum biraz daha farklıdır. Kamuda çalışan hemşireler için genellikle mezun olunan üniversite, aldığı sertifikalar pek de nominal/reel yarar sağlamaz. Bireyin kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesi için elbette faydalıdır ancak söz konusu maaş olunca etki faktörleri oldukça kısıtlanır. Elbette bu kazançlar hemşirenin baş hemşire, ekip lideri, hastane sorumlusu gibi görevlere göre değişiklik göstermektedir.

Yeni Başlayan, En Alt Kademe Hemşire Maaşı 3820 TL
En Yüksek Kademe Uzman Hemşire Maaşı 4125 TL

sana en yakın hizmet ve ofisi bul

Hemşire Çalışma Şartları Nasıl?

Dünya’nın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de hemşire ve sağlık sektöründe çalışan pek çok personelin çalışma şartları oldukça ağırdır. Nitekim yoğun dikkat, titizlik, sabır ve fazlaca bilgi birikimi gereken hassas mesleklerden bir tanesidir hemşirelik. Elinizin altında sahip olduğunuz imkan, bir insanı hayatta tutma, onu iyileştirme veya yapacağınız anlık ve dikkatsiz bir hatayla o hastanın ölümüne sebep olmak olabilir. Bu yüzden hiçbir esnekliğe ve dikkatsizliğe gelmeyecek hassaslığa sahip mesleklerden bir tanesidir hemşirelik. Elbette hemşire maaşları söz konusu olunca pek çok kişiyi cezbeden, garantisi olan ve devlette çalışma imkanı bulan mesleklerden olabilir ancak ne parası için ne de sağladığı imkanlar için yapılabilecek bir meslek değildir hemşirelik. Adayların öncelikle hastane ortamını sevmesi ve hastalara karşı sabırlı olmaları gerekmektedir. Nitekim hastalar, sağlıkları konusunda huzursuz ve anlayışsız olabilmektedir. Bu noktalarda doktor ve hemşirelerin anlayışlı, sabırlı ve olgun olması beklenmektedir. Bu olgunluğa, sabra, titizliğe ve yeterli bilgi donanımına sahip olmayan bireylerin hemşire olmaması hem onlar için hem de hastaların sıhhati için daha sağlıklı olacaktır.

Hemşire İş İmkanları Nasıl?

Günümüzde ülkemiz piyasasında hemşireliğin iş imkanları oldukça iyi koşullardadır diyebiliriz. Nitekim sadece hastane ve sağlık merkezlerinde değil, pek çok alan ve kurumda çalışabilmektedir hemşireler. Örneğin bir okul, bir karakol, askeri bir tesis, kamu ve devlet daireleri, psikolog ve terapi merkezleri gibi pek çok alan ve kuruluşta çalışabilmektedir. Hatta günümüzde bazı eczaneler, enjeksiyon ve tansiyon ölçüm gibi uygulamaları için yanlarında bir hemşire çalıştırmaktadır. Bu sayede hemşirenin iş imkanlarının yüksek olduğunu ve hemşire kazançları konusunda iyi şartlara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Elbette her meslekte olduğu gibi işsiz kalma ve istihdam edilememek, hemşireler için de geçerlidir. Burada devreye hemşirenin kendisini ne kadar geliştirdiği girmektedir.

Kendisini sahip olduğu alanda yetiştiren, donanımını, bilgi birikimini, yabancı dilini ve eğitim döneminde tecrübesini arttıran hemşireler için iş bulmak, oldukça hızlı ve rahat olacaktır. Ancak dümdüz bir şekilde okulu bitiren ve kendisine hiçbir donanım ve tecrübe katmayan hemşireler, iş bulma konusunda sıkıntı ve zorluklarla karşılaşacaklardır.

Tüm bu saydığımız iş imkanları dışında hemşire maaşları konusunda yüksek lisans ve doktora yapan hemşireler, akademik kariyer alanında kendilerini geliştirebilir ve üniversite hocası olabilirler. Akademik kariyer istemeyen hemşireler için de yüksek lisans ve doktora yapmak faydalıdır. Nitekim pek çok hastane ve sağlık kuruluşu, yüksek lisans ve doktora yapmış hemşireleri gerek yetki gerekse maaş konusunda daha iyi avantajlarda çalıştırmakta ve güven duymaktadır. Hemşire olmak isteyen ve bu mesleğe gönül vermiş tüm sağlıkçı vatandaşlarımıza başarılar dileriz.