Hakim Maaşları

hakim maaşları 2019

Davalarda, suçlarda, ceza ve diğer tüm dosyalarda, yargının karar merci olan makamdır hakimlik. Söz konusu hakim maaşları olduğunda, ülkemiz gerek imkan gerek maaş konusunda pek çok meslek ve ülke standartlarının üzerindedir. Bir davanın, nihai kararını, gerek emsal teşkil eden davalardan yola çıkarak, gerekse kanuna bağlı kalarak, vicdani karar esasını uygulayan ve davayı sonuçlandıran kişidir hakim. Bugün hakimlik, tarihin en eski ve kutsal mesleklerinden birisi kabul edilmektedir. Nitekim hakim maaşları her ne kadar piyasa standartlarının üzerinde de olsa, hakimlik gerek vicdani, gerek adalet temelli tarafsızlığıyla aslında sorumluluğu en ağır mesleklerden bir tanesidir. Hakimin görevleri arasında:

 • Davalar incelemek,
 • Kesin hüküm vermek,
 • Kanuna bağlı kalmak,
 • Tarafları ve şahitleri dinlemek,
 • Dava hakkında en adil kararı vermek,
 • Davaların süre ve işleyişini belirlemek,
 • Savcılarla ortak çalışmak,
 • Tarafsız ve objektif olmak,
 • Adil yargılama yapmak

gibi görevler bulunur. Elbette hakim maaşları, pek çok mesleğin devletteki gelirlerinden fazladır. Bunun temel sebebi, hakimliğin her daim tarafsızlık ilkesine bağlı kalmasıdır. Nitekim hakimler, hayat standartlarını güvence altında ve iyi gelir düzeyiyle yaşamak zorundadır. Aksi halde kanundan ve yasadan aykırı yollara başvurabilir. Bu yüzden hemen her ülke devleti, hakim ve savcılarına, gerek yaşamsal imkanlar, güvenlik, dokunulmazlık ve iyi maaş vererek onların yaşam kalitelerini yükseltir. Hakim ne kazanır diye sormadan önce, bulunduğu şehirdeki adliye, karakol ve kamu dairelerine, hakim talebinin niceliğine, faaliyette olan hakimlerin nitelik ve özgeçmişlerine bakmak gerekir. Hakiim maaşları hakkında bilgi vermeden önce hakim olmanın şart ve niteliklerine bakalım.

Nasıl Hakim Olunur?

Günümüzde hakim olmak için ülkemizde bulunan herhangi bir devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesinde Hukuk 4 yıllık (lisans) bölümünü okumak ve başarıyla tamamlamak gerekir. Hukuk Fakültesi’nde alınan 8 dönemlik zorlu ders ve sınavları başarıyla veren adaylar mezuniyetlerinin akabinde eğer avukatlık düşünmüyorlarsa staj yapmadan hakimlik sınavına girebilirler. Avukatlık düşünen bireyler için 1 yıl staj zorunluluğu vardır. Avukatlık hakkında daha detaylı bilgi için avukat maaşları yazımızı okuyabilirsiniz. Mezuniyetlerinin akabinde ÖSYM tarafından duyurulan tarihler aralığında başvuru yaparak hakimlik ve savcılık sınavına girerler. Bu sınav, adayların öğrenim süreleri boyunca gördükleri derslerden oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavı başarıyla geçen adaylar çeşitli mülakatlardan geçirilir. Başarılı odan adaylar en fazla 2 yıl süren hakimlik stajı görürler. Bu staj adayları hakimliğe ve mesleğin diğer tüm inceliklerine hazırlamak için çeşitli pratik eğitim ve uygulamalardan oluşur. Stajın akabinde de adaylar, hakim olarak ilk atandıkları yerde görevlerine başlarlar.

sektörel maaşlar

Hakim Ne Kazanır?

Dünya’nın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de hakim maaşları azımsanmayacak ölçüde sayılabilir. Nitekim hiçbir ülkenin devleti, hakimlik gibi önemli bir makamın gerek zor koşullarda kalmasını gerekse para için mesleğini kötüye kullanacak eylemlerde bulunmasını istemez. Bu sebeple hakimlik, savcılık, müfettişlik gibi pek çok mesleğin maaşları piyasa şartlarının üzerindedir diyebiliriz. Bu listenin bir parçası olan hakimnin de kazançları ve imkanları ortalamanın üzerindedir. Pek çok yetki, lojmanlarda barınma hakkı, hakim ve savcı dokunulmazlığı gibi imkanlara sahip olan hakimler, piyasa şartlarının üzerinde gelire sahiptirler.

Özel Sektörde Çalışan Hakim Maaşları Ne Kadar? – 2020 Hakim Maaşları

Aşağıdaki tabloda ortalama bir şehir için özel sektörde, kademesine göre hakim maaşları görülmektedir. Bunlara ek olarak, bireyin kendisine kattığı donanımlar, yetkinliği, bilgisi hatta bazı noktalarda mezun olduğu üniversite dahi bu rakamlara etki edecektir.

Yeni Başlayan Hakim Maaşı Kadro Bulunamadı Kadro Bulunamadı

Devlette Çalışan Hakim Maaşları Ne Kadar? – 2020 Kamu Hakim Maaşları

Devlet dairesinde ise durum biraz daha farklıdır. Kamuda çalışan hakimler için genellikle mezun olunan üniversite, aldığı sertifikalar pek de nominal/reel yarar sağlamaz. Bireyin kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesi için elbette faydalıdır ancak söz konusu maaş olunca etki faktörleri oldukça kısıtlanır.

Yeni Başlayan, En Alt Kademe Hakim Adayı Maaşı 5085 TL
En Yüksek Kademe Baş Hakim Maaşı 9084 TL

sana en yakın hizmet ve ofisi bul

Hakim Çalışma Şartları Nasıl?

Dünya’nın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de hakim çalışma şartları açısından zorlayıcı mesleklerden bir tanesidir. Nitekim yoğun dikkat, akademik düzeyde hukuk bilgisi, titizlik ve soğukkanlılık gerektiren mesleklerden bir tanesidir. Gerek davalar hakkında nihai kararın verilmesinde gerekse bir bireyin yargılanmasında, delil toplama ve dava sürecini takip etmede oldukça titiz ve özverili davranması gerekir. Mevcut ülke koşullarının gerektirdiği güvenlik ve mesleki tedbirleri de alması gerekir. Bir hakim başına buyruk karar veremez ve elindeki yetkiyi kötüye kullanamaz. Her ne kadar hakim maaşları konusunda yüksek gelire sahip olsa da, aldıkları maaşın hakkını fazlasıyla veren mesleklerden bir tanesidir hakimlik.

Hakimlerin Cübbesinde Neden Cep Ve Düğme Olmaz?

Bu sorunun yanıtı elbette ki hiçbir hakimin rüşvet almaması, mesleğini ve elindeki gücü kötüye kullanmaması, hiçbir otorite ve ideolojinin önünde düğmesini iliklememesi yani o ideolojinin bir parçası olarak taraf olmaması içindir. Bu yüzden hukukçuların cübbelerinde, cep ve düğme bulunmaz.

Hakim Olma Şartları Nelerdir?

Aşağıdaki maddelerde hakim olmak isteyen bir bireyin Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca taşıması gereken şartlar listelenmiştir.

 • Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,
 • Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
 • Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.
 • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 • Yazılı sınav ile mülakatta başarı göstermek,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak