Emekli Maaşları

emekli maaşları ne kadar

Devlet himayesinde, yahut özel sektörde, belli bir yaşa kadar çalışan ve düzenli olarak sigorta primi yatıran bireylerin, belli bir yaşı tamamlamasının ardından istirahate çekilmesidir emeklilik. Emekli maaşları ise emekli olan bireyin mevcut yaşam koşullarını koruyabilmesi adına, yatırdıkları sigorta ve kesintilere oranla aldıkları düzenli aylığa denir. Ülkemizde emeklilik, son zamanlarda sıkça konusu gündeme gelen tartışmalardan birisidir. Emekli maaşları ne kadar olmalı? Emekli yaşı ne zamandan hesaplanmalı? Erken emeklilik gelmeli mi gibi pek çok soru ve tartışma, mevcut gündemin popüler konularındandır. Bir bireyin, belli bir yaştan sonra çalışmaksızın aldığı düzenli aylıktır emekli maaşı. Emeklinin görevleri arasında:

  • Hayatının belli bir döneminde çalışmış olmak,
  • Sigorta primlerinin düzenli yatırılmış olması,
  • Emeklilik yaşını doldurmuş olması,
  • Devlet yahut özel sektörde iş görmüş olması,
  • Emekli aylığının bağlanmasından itibaren çalışmıyor olması,
  • 4A (SSK) – 4B (Bağkur) – 4C (Memurluk) statülerinden birisinde olmak

gibi görevler bulunur. Emekli olan bir bireyin her ay düzenli olarak emekli maaşı alabilmesi için, sigorta primlerinin, yaşını dolduracak miktarda yatırılmış olması gerekmektedir. Aksi halde yaşı dolmayan bireyler, emeklilik haklarından yararlanamazlar. Emekli ne kazanır diye sormadan önce bulunduğu şehirdeki emeklilere, emekli talebinin niceliğine, faaliyette olan emekliların nitelik ve özgeçmişlerine bakmak gerekir. Emekli maaşları hakkında bilgi vermeden önce emekli olmanın şart ve niteliklerine bakalım.

Nasıl Emekli Olunur?

Emekli olmak isteyen bireyin öncelikle sigorta primlerinin düzenli ve yaşını dolduracak şekilde yatırılmış olması gerekmektedir. 1999 sonrası doğan erkekler için emeklilik yaşı 60, kadınlar için 58 olarak belirlenmiştir. Elbette son zamanlarda erken emeklilikle ilgili tartışma ve mecliste yasa teklifleri mevcuttur. Ayrıca sadece yaşın değil aynı zamanda belirlenen 4a, 4b ve 4c grubundaki emekliler için, sigorta primlerinin dolmuş olması gerekir. Örneğin 1999 sonrası doğanlar, tam 7000 gün boyunca sigorta primi yatırmış olmak zorundadırlar. Aksi halde emekli olamaz, emekli maaşları ve imkanlarından yararlanamazlar. Tüm bunların yanı sıra emekli olmak için başlangıç yaşı da önemlidir. Örneğin 18 yaşından önce çeşitli sebeplerle sigortası yapılmış bireyler için emeklilik hesaplaması 18 yaşından itibaren yapılır. Nitekim yasal sınır 18’dir. Staj döneminde çalışmaya başlamış ve sigorta primleri ödenen adayların da aynı şekilde emeklilik primleri staj dönemlerini kapsamamaktadır. Son dönemde bu konu hakkında epey tartışma  ve politik gerginlik yaşanmıştır. Nitekim büyük bir kitle, staj dönemlerinin de emekliliklerinden sayılmasını, gerekirse bu döneme ait eksik primlerini yatırmayı dahi teklif etseler de, hükumet kanadında bu konuya yaklaşım olmamıştır.

sektörel maaşlar

Emekli Ne Kazanır?

2020 yılıyla beraber ülkemizdeki asgari ücretin artması ve 2324 TL olmasıyla emekli maaşları, asgari geçim koşulları, işsizlik maaşı gibi pek çok alanda da artış gözlenmiştir. Elbette emekli maaşı da hükumet nezdinde biraz daha dikkate alınarak asgari emekli aylığında yeni yapılan 5510 sayılı kanundaki değişiklikle artışa gidilmiştir. Daha evvelki yıllarda 600-999 TL arasında emekli aylığı alan emekliler için en az 1000 TL alınması yönünde karar çıktı.

Emekli Maaşı 2020 – Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Aşağıdaki tabloda, ortalama bir emeklinin Türkiye standartlarında tecrübe yılına oranla en az ne kadar maaş aldığını görebilirsiniz. Bu rakamlar bireyin kendisini geliştirmişliği, yabancı dili, çeşitli eğitim ve sertifika becerilerine, hatta bazı kurumlar için mezun oldukları üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir.

2020 Emekli Maşları 2019 2020
 SSK (2000 ÖNCESİ) 1982 TL 2111 TL
 SSK (2000 SONRASI) 1118  1258
 BAĞ-KUR(TARIM) 1249  1330
BAĞKUR (ESNAF) 1774 1889
MEMUR 2521 2660

Emekli aylığı en düşük asgari sigorta priminden hesaplansa da her bireyin mevcut sigorta statüleri, çalışma süreleri ve yaşlarına göre alacakları emekli maaşı değişiklik göstermektedir. Bireylerin alacakları emekli maaşları konusunda hesaplama yapabilmesi için aşağıdaki platformları kullanması gerekmektedir.

4A Grubu Emekli Maaşı Hesaplama

4A grubu dediğimiz yani SSK’lı, özel sektörde çalışan bireylerin, gerek yaş dolumları, gerek sigorta primleri ve aldıkları maaşa oranla ne zaman emekli olacaklarını ve alacakları emekli aylığını öğrenmeli için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SKG) aşağıdaki adresine gitmeleri gerekmektedir.

4A/SSK grubu emekli aylığı hesaplama

4B Grubu Emekli Maaşı Hesaplama

4B grubu dediğimiz işletme ve şirket sahibi/ortağı bağkur emeklileri için ise emekli aylığı ve maaşları değişkenlik göstermektedir. Kazandıkları gelir, ödedikleri sigorta primlerine oranla bağkur emeklilerinin ne kadar maaş alacağını öğrenmek isteyen bireyler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SKG) aşağıdaki adresine gitmeleri gerekmektedir.

4B/Bağkur grubu emekli aylığı hesaplama

4C Grubu Emekli Maaşı Hesaplama

4C grubu dediğimiz memur emeklisi kişilerin ise sigorta primleri devlet tarafından ödenir ve yaşları geldiği zaman talep ederlerse emekli olabilmektedirler. Memur maaşları ve imkanlarından yararlanarak emeklilikleri gelen bireylerin, ödedikleri prim, çalışma süreleri, dereceleri, kıdemleri ve yaşları itibariyle ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaları için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SKG) aşağıdaki adresine gitmeleri gerekmektedir.

4C/memur sınıfı emekli maaşı hesaplama 

sana en yakın hizmet ve ofisi bul

Staj Dönemi Sigorta Başlangıcı Sayılacak Mı?

Son dönemde sıkça gündeme gelen konulardan bir tanesi ise staj döneminin emeklilik yaşından sayılıp sayılmayacağıdır. Nitekim pek çok birey, gençlik, lise ve üniversite öğrenim yıllarında yapmış oldukları ve sigortalarının yatırılmış olduğu staj dönemleri hesaba katılmadan emeklilik yaşları hesaplanmaktadır. Hal böyle olunca, staj dönemlerinin yansımaması, bu bireylerin daha çalıştıkları halde daha erken emekli olma haklarını engellemektedir. Bu durumun düzeltilmesini isteyen bireyler için çeşitli kampanya ve grup etkinlikleri düzenleyerek bu konuya dikkat çekmeye çalışmaktadır. Ayrıca yakın zamanda meclise bununla ilgili gerekli teklif sunulmuştur. Elbette mevcut hükumet şuanda erken emeklilik gibi bir durumu kabul etmemekte ve kapıları kapatsa da pek çok bireyin bu konudaki mağduriyetini de görmektedir. Staj döneminin sigortaya ve emekli maaşları konusuna bağlanıp bağlanmayacağı önümüzde meclis görüşmelerinde belli olacaktır.

Emekli Memur Maaşları Ne Kadar?

Ülkemizde pek çok kişi memur alımı yanı sıra memur emeklisi olmanın avantaj ve dezavantajlarını da merak etmektedir. Emekli memur olmanın pek çok yönden avantajlı olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim emekli maaşları yazımızın başlarında da belirttiğiniz gibi, emekli memurlar devletleri tarafından güvence altına alınmış, sosyal hak ve statüleri korunan, emekliliklerinde dahi imkan ve hakları gözetilen mesleklerden bir tanesidir. Emekli memur maaşları da tıpkı çalışan bir memurun maaşında olduğu gibi düzenli ve gününde yatar ve her yıl enflasyon, faiz vb. faktörler göz önünde bulundurularak artışa tabi olur. Elbette herkes için bu hak ve maaş miktarları tatmin edici değildir. Ülkemizde pek çok kişi emekliliğiyle beraber çalışma hayatına özel sektörde devam etmektedir. Nitekim çoğu kişiye göre emekli memur maaşları bireylerin geçim için yeterli değildir.

Son zamanlarda resmi gazetede yayınlanan kararlar doğrultusunda aktif olarak faaliyette olan memur maaşları için 350 TL civarında bir zam yapılırken emekli memur maaşları için %5’lik bir enflasyon artışı öngörülmektedir. Memuriyet hayatınında ardından emekli olan pek çok vatandaşımız, %5’lik bir enflasyon artışını 2020 yılı için yetersiz görmektedir. Nitekim 2020 yılında öngörülen enflasyon değeri %25 civarıdır. Bu sebeple emekli memur maaşları için yapılan bu zammın emekli memurlarımızın alım gücünde düşüşe yol açacağı öngörülmektedir. Memur maaşları üzerinden yapılan bu hesaplamalar ekonomi bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili bakanlık ve meclis kararlarınca yapılmakta ve hükumet nezdinde karara bağlanmaktadır.