Eczacı Maaşları

Eczacı, tıbbi ürün ve ilaçların, onaylı ve kanunlarca öngörülmüş fiyattan satışını yapan meslek grubudur. Ayrıca eczacı, sadece ilaç satışından değil, aynı zamanda bu ilacın üretilip, test edilişi ve piyasa sürülüş aşamalarında da yer alır. Bugün eczacı, ülkemizde oldukça saygın ve rağbet gören meslek erbabı arasındadır. Nitekim hastane ve kliniklerle çoğu noktada anlaşmalı çalışan eczaneler, gerek bulundukları konum, gerekse tıp ve ilaç sanayindeki ilerlemelerle kazanç kitlesi giderek artmaktadır. Eczacı maaşları ve görevleri arasında:

  • İlaç üretimi
  • İlaç test aşaması
  • Tıbbi ürün analizi
  • İlaç satışı
  • Hastalıklara karşı ilaç geliştirmek

gibi görevleri bulunur. Bugün neredeyse tüm şehirlerde ve hatta tüm mahallelerde eczaneler bulunur. Ayrıca eczacılar bugün pek çok ilaç firmasında, hastalığın analizi, ilaç tespiti ve testi aşamalarında da yer alır ve çalışırlar. Eczacı ne kadar kazanır diye sormadan önce, bulunduğu şehirdeki eczanelere, eczacı talebinin niceliğine, faaliyette olan eczacıların nitelik ve özgeçmişlerine bakmak gerekir. Eczacı maaşları hakkında bilgi vermeden önce eczacı olmanın şart ve niteliklerine bakalım.

Nasıl Eczacı Olunur?

Eczacı olmak için, ülkemizdeki herhangi bir devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesinin Eczacılık Fakültesi’ndeki 5 yıllık Eczacılık (Lisans) bölümünü başarıyla tamamlaması gerekir. 10 dönemlik zorlu tıbbi ve kimyasal eğitimin ardından adaylar, mezun olarak “Eczacı” unvanıyla piyasada çalışmaya başlarlar. Eczacıların bu noktada iş olanakları fazladır. Nitekim dilerse diplomalarını kiraya verip kira geliri elde edebilir, dilerse bir eczanede çalışabilir, dilerse kendi eczanesini açabilirler. Bunların yanı sıra ilaç firmalarında, kimya laboratuvarlarında çalışabilen eczacılar, doktora eğitimlerini tamamlayarak akademik kariyer de yapma hakkına sahiptirler.

Eczacı Ne Kadar Kazanır? 

Gün geçtikte, tıp sektöründeki ilerlemeler ve yeni tedavilerin, yeni ilaçların hatta yeni kimyasal ürünlerin bulunmasıyla eczacılık sektöründeki kazanç kapısı da artmıştır. Ülkemizde de eczaneler, gerek saygınlığı gerekse kazançlarıyla büyük ilgi ve talep görmektedir.

Özel Sektörde Eczacı Maaşları Ne Kadar? 2020 Güncel Eczacı Kazançları

Aşağıdaki tabloda, ortalama bir Eczacının Türkiye standartlarında tecrübe yılına oranla ne kadar maaş aldığını görebilirsiniz. Bu rakamlar bireyin kendisini geliştirmişliği, yabancı dili, çeşitli eğitim ve sertifika becerilerine, hatta bazı hastaneler için mezun oldukları üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni Başlayan Eczacı Maaşı 3200 TL – 4200 TL Arası +Prim
1-5 Yıl Arası Tecrübeli Eczacı Maaşı 4200 TL – 4500 TL Arası +Prim
5+ Yıl Tecrübeli Eczacı Maaşı 4500+ TL +Prim

Devlette Çalışan Eczacı Maaşları Ne Kadar? 2020 Kamu Eczacı Maaşları

Devlet dairesinde ise durum biraz daha farklıdır. Kamuda çalışan eczacılar için genellikle mezun olunan üniversite, aldığı sertifikalar pek de nominal/reel yarar sağlamaz. Bireyin kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesi için elbette faydalıdır ancak söz konusu maaş olunca etki faktörleri oldukça kısıtlanır.

Yeni Başlayan, En Alt Kademe Eczacı Maaşı 3510 TL
En Yüksek Kademe Eczacı Maaşı 4150 TL

Eczacıların Çalışma Şartları Nasıl?

Eczacıların çalışma şartlarının neredeyse standart olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim çalışma ortamları, çalışma şartları, nöbetçi eczanelerin kanuna tabi olması, eczanelerin çalışma şartlarını aynı konuma getiriyor. Elbette çalışma şartları birbirine yakın olsa da, bulundukları bölgenin yoğunluğu ve gelişmişlik düzeyine göre çalışma şartlarında değişiklik söz konusu olabilir.

Eczacı İş İmkanları Nelerdir?

Günümüzde eczacılık, geçmişten bugüne saygınlığını ve popülaritesini koruyan bir meslektir. Nitekim sadece ilaç satmak olarak görülmemesi gereken eczacı iş imkanları pek çok farmakolojik alan ve sektörde aktif faaliyet göstermektedir. Örneğin eczacılık okuyan birisi, herhangi bir ilaç şirketinde ilaç tanıma ve geliştirme pozisyonlarında yer alabilir. Cilt bakım, krem ve haplara dair geliştirici firma ve şirketlerde çalışabilir. Bunun yanı sıra eczacılık lisansına sahip bir kişi pek çok laboratuvar ortamına hastalık teşhis ve tedavi analiz aşamalarında çalışabilirler. Ayrıca eczacılar parfüm, sprey, cilt spreyi ve kozmetik ürünlerin, insan sağlığına etkileri açısından geliştirme ve pazarlama departmanlarında çalışabilir, tıbbi mümessillik yapabilirler. Tüm bu iş imkanlarının dışında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayarak akademik kadroda faaliyet gösterebilir, üniversite hocası olabilirler.

yurt dışında eczacılık okumak

Yurt Dışında Eczacılık Okuyarak Türkiye’de Eczacı Olunabilir Mi?

Günümüzde pek çok kişi, mevcut devlet üniversitelerine puanı yetmediği ve vakıf üniversitelerinin pahalı ücretleri sebebiyle yurt dışına gözünü dikmiş durumda. Nitekim şaşırtıcı olsa da bazı ülkelerde eğitim görmek, ülkemizde eğitim görmekten daha kolay ve daha az maliyetli olabilmekte. Eczacılık da kimi zaman bu mesleklerden birisi olmaktadır. Yurt dışında eczacılık okumak isteyen bir adayın öncelikle bu eğitimin YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından tanınan bir yurt dışı üniversitesinde, aynı yahut benzer lisans programında eğitim görmesi gerekmektedir. Lisans eğitimi tamamlayarak Türkiye’ye dönen ve kendi eczanesini açmak yahut herhangi bir devlet kurumunda lisans diplomasıyla iş görebilmesi için, denklik sınavı dediğimiz, adayın Türkiye’deki eczacılık bölümlerine denk olduğunu gösteren sınava girmesi ve başarılı olması gerekir.

Eczacılık Denklik Sınavı

Yurt dışında YÖK tarafından tanınan bir üniversitede eczacılık eğitimi gören adaylar, Türkiye’de mesleklerini icra edebilmeleri, eczane açabilmeleri ve aktif devlet kurumlarında çalışabilmeleri için denklik sınavını başarıyla tamamlamaları gerekir. Eczacılık için denklik sınavı, adaya lisans öğrenimi boyunca görmüş olduğu tüm derslerden, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavdır. Bu sınavda adaydan en az %50 başarı, yani tüm soruların yarısından fazlasını doğru cevaplaması beklenir. Sınavı başarıyla geçen aday, Türkiye’deki herhangi bir devlet üniversitesinden eş değer denklik diplomasını alır ve “eczacı” unvanıyla mesleğini icra edebilir. Denklik sınavından başarısız olan yahut hiç denklik sınavına girmemiş adaylar, ülkemizde “ön lisans” mezunu kabul edilir ve mevcut Eczacılık Lisans mezunlarının sahip olduğu pek çok yetki ve imkandan mahrum kalırlar. Bu sebeple denklik sınavı eczacı maaşları konusunda belirleyici faktörlerdendir.

Eczane Açmak İçin Eczacı Olmak Şart Mıdır?

Bugün pek çok eczanede çalışan bireylerin eczacı olmadıklarını sadece oranın bir çalışanı olduklarını görmekteyiz. Peki ama nerede bu eczacılar? Eczane açmak için eczacı olmak şart mıdır diye sormadan önce Eczane açmanın şartlarını iyi bilmek gerekir. Nitekim pek çok eczacı, diplomasını kiraya vererek farklı sektörlerde çalışmakta ancak bunun bazı yasal engel ve kurallara takıldığını belirtmemiz gerekir. Öncelikle eczane açmak ve işletmek için eczacı olmak şarttır. Bununla ilgili Türk Eczacılar Birliği’nin yayınlamış olduğu Eczaneler hakkındaki yönetmelikle şöyle bir madde yer almaktadır:

 MADDE 5 – (1) Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak için  eczacı olmak şarttır.

Bu madde açıkça göstermekte ki, eczane açmak, eczane işletmek yahut ilaç ve türevi depo işletmelerinde çalışabilmek için eczacı olma şartı aranmaktadır. Elbette her meslekte olduğu gibi eczacı olmadan eczane açmanın da bir alternatifi vardır. Eczacılık okumadan bir eczane sahibi olmak ve işletmek istiyorsanız, tanıdığınız bir eczacılık mezunu bireyin diplomasını kiralayabilir, onun adına eczane açabilir ve işletebilirsiniz. Ancak yasal mevzuatı, tüzük ve yönetmelikleri çok iyi okumak, yasal anlamda bir engele takılmamak, kanun ve yasa ihlali yaparak insanların sağlığıyla oynamamak için bu işi çok iyi öğrenmek gerekir.